Deutsch | Hrvatski

7. sjednica


annagen – naglobati, -bljem, nagristi, -izem, -izao

annähen – prišiti, -ijem, impf. prišivati

annähern sich – približiti se, impf. približavati se

annähernd – skoro, približno

Annäherung – zbliženje, zbližavanje; približavanje

Annahme – mišljenje, naprikzimanje, primanje

annehmbar – prihvatljiv, primljiv, usvojiv

Vernunft annehmen – opametiti (se)

einen Vorschlag annehmen – primiti prijedlog

Annehmlichkeit – ugodnost (f)

annektieren – priključiti, pripojiti, impf./pf. anektirati

annieten – prikovati, -kujem, zakovati, -am/-kujem, zanetati

Annonce – oglas, anonsa

annullieren – uništiti, impf./pf. anulirati

anonym – bezimen, anoniman, -mna, -mno, prez imena

Anorak – anorak

anpassen (sich) – naviknuti (se), -nem, priviknuti (se), -nem, prilagoditi (se), zaživiti se, impf./pf. adaptirati, impf. – prilagodjivati (se)

anpatzen sich – ukidati se

anpfeifen – zazvizdati, zazviznuti, -nem, zafućkati, zafućnuti, -nem

anpflügen – naorati, ubrazditi, impf. naarati

anpicken – našćukati (zrno), nakljuvati; prilipiti

anpissen (sich) – pošcati (se), -šćem, pocuciti se, ucuciti se

anpressen – pritisnuti, -nem

anraten – preporučiti, impf. preporučati

anrauchen (sich) – zakuriti (si), zapaliti (si), zapahati (si)

anrechnen – uračunati, zaračunati

Anrecht – pravo

   das Anrecht auf etw. haben – imati pravo nač

Anrede – tituliranje

anregen – pobuditi, impf./pf. stimulirati, impf. poticati, -ičem

anrennen – zaletiti se, zateći se, -ečem, zabusnuti se, -nem

   an jdn. mit dem Kopf anrennen – zabusnuti se u koga glavom

anrüchig – zloglasan, -sna, -sno, na čemernom glasu

anrücken – približiti se, impf. približavati se

anrußen – očrniti

ansägen – zapiliti

ansammeln (sich) – nakupiti (se), naspraviti se, skupaspraviti se, impf. naspravljati se, rojiti se

ansässig – nastanjen

Ansatz – počinjanje, zalet

ansäuern – zakiseliti, zakvasiti

ansaufen sich – opiti (se), -ijem, užerati (se), nalokati se, -očem

ansaugen – usrknuti, -nem, usrkati, -rčem

anschauen – pogledati, razgledati

   jdn. mit scheelem Blick anschauen – poprik gledati

Anschauung – mišljenje, stav, pogled

Anschauungsunterricht – zorno podučavanje

Anschein – izgled; vjerovatnost (f)

   Anschein haben – činiti se, izgledati

anschieben – porinuti, -nem, impf. rivati, -am/-vljem

anschießen – nastriljiti

anschleichen sich – došmuljati se, doškuljati se, došuljati se

anschmieden – prikovati, -kujem, nakovati, -kujem

anschnauzen – zalajati, -jem, izlajati (se), nahrupiti (se), uhrupiti se, impf. ukidati se

anschneiden – narizati, -ižem, zarizati, -ižem, načeti, -čnem

Anschrift – adresa, naslov

anschuldigen – optužiti, okriviti

Anschuldigung – okrivljenje, optužba