Pošalji nam tvoj prinos na adresu:

info(at)zigh.at

 

Deutsch | Hrvatski

Zašto hrvatski u Austriji?


Daniel Frkat

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje u istočni jeziki 2013.)

Broj stranic: 3

Ljeto: 2015.

Škola: Savezna gimnazija Matrštof - BG/BRG Mattersburg

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Zašto hrvatski u Austriji?

 

Prehrana mladih


Jelena Tešanović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje u istočni jeziki 2013.)

Broj stranic: 3

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka škola Matrštof HAK/AUL Mattersburg

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Prehrana mladih

 

Respekt i ponašanje u školi


 

Carmen Kancz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: otvoreno pismo

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Respekt i ponašanje u školi

 

Pola istine je cijela laž!


Nataša Milenković

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor (Naticanje u istočni jeziki 2013.)

Broj stranic: 4

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof / HAK Mattersburg

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Pola istine je cijela laž!

 

Komu pripada priroda?


Carmen Kancz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: otvoreno pismo

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Komu pripada priroda?

 

Je li moda važna?


Ivana Vilus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Je li moda važna?

 

Čija je priroda?


Ivana Vilus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Čija je priroda?

 

Život bez mobitela? Nezamisliv!


Melissa Bilalić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Život bez mobitela? Nezamisliv!

 

Sport je moj život!


Gala Obradović

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Viša stručna škola/HLW Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Sport je moj život!

 

Postoji li još prava ljubav prema čovjeku?


Nives Dilber

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Postoji li još prava ljubav prema čovjeku?

 

Otvori oči!


Ivana Vilus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Otvori oči!

 

Ograničava li luksuz život?


Mija Radoš

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Ograničava li luksuz život?

 

Humanost je vrlina...


Amra Korajac

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2015.

Škola: Trgovačka akdemija/HAK Santalek

Učiteljica: Meliha Eichinger

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Humanost je vrlina...

 

Strankinja sam skoro svugdje...II


Nataša Milenković

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 3

Ljeto: 2013.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Strankinja sam skoro svugdje... II

 

Importiranje sadja i zelenja


Christiane Krupich

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Importiranje sadja i zelenja

 

Predrasude van - vlastito mišljenje nutar


Sophia Petö

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013., prvo mjesto pri naticanju i istočni jeziki

Škola: HLW Theresianum, Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Predrasude van - vlastito mišljenje nutar

 

Strankinja sam skoro svugdje...I


Ružica Goranović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: BG i BRG Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Strankinja sam skoro svugdje... I

 

Tamburaška grupa: Tamburica Cindrof


Katarina Parašilovac

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Tamburaška grupa: Tamburica Cindrof

 

Što je sreća?


Stefanie Iwanschitz

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Što je sreća?

 

Vincjet - Dürnbach


Julia Reiff

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 9

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Vincjet - Dürnbach

 

Strankinja sam skoro svugdje ... I


Nina Kužat

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Strankinja sam skoro svugdje ...

 

Strankinja sam skoro svugdje ... II


Anita Matijašević

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak 

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HAS Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Strankinja sam skoro svugdje ...

 

Strankinja sam skoro svugdje ... III


Martina Radoš

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Strankinja sam skoro svugdje ...

 

Zbor i tamburica Frakanava


Carmen Kancz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HLW Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Zbor i tamburica Frakanava

 

Cogrštof


Lisa Lohr

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: referat

Broj stranic: 5

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Cogrštof

 

Moj posao iz snova I


Kristina Marjanović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Moj posao iz snova 

 

Moj posao iz snova II


Anamarija Jukić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HLW Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Moj posao iz snova

 

Promidžba


Bianca Radits

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 7

Ljeto: 2011.

Škola: BG BRG BORG Željezno

Učiteljica: mmag. Sanja Abramović-Pelzelmayer

Predala za dararnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Promidžba

 

Folklorne grupe u Gradišću


Stefanie Iwanschitz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Folklorne grupe u Gradišću

 

Graničari


Barbara Kirschberger

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: HLW Theresiaum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Graničari

 

Božić i Nova godina


Josipa Čubela

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Božić i Nova godina

 

Ona je ta - Moja Majka


Martina Radoš

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Ona je ta - Moja Majka

 

Da li je za tebe škola kvalitetna ili je ubistvo?


Ivona Đurović

Jezik: srpski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 3

Ljeto: 2011.

Škola: HAS Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Da li je za tebe škola kvalitetna ili je ubistvo?

 

Vjera i mladina


Lucia Palatin

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2010.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Vjera i Mladina

 

Pokušaj objašnjenja geneze glagoljice


Marko Csenar

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: stručno djelo

Broj stranic: 38

Škola: BG, BRG i BORG Željezno 

Ljeto: 2010. 

Učiteljica: mag. Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Download: Pokušaj objašnjenja geneze glagoljice

 

Kroaten


Katharina Hagen

Jezik: nimški

Vrst teksta: 

Broj stranic: 3

Ljeto: 2009./2010.

Škola: BRG Dornbirn Schoren, razred: 7i

Učiteljica: mag. Astrid Amann (Geografija)

Predao za datarnicu: dipl. inž. Gerhard Emrich

Lektorirala: mag. Angelika Kornfeind

Download: Kroaten

 

Strani jezici – Koji? i Zašto?


 

Ivana Pletikosić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak 

Broj stranic: 2

Ljeto: 2009.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: Mirela Šavrljuga 

Download: Strani jezici

 

Kloštar u Pajngrtu


Anna-Maria Blutmager

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 19

Ljeto: 2009.

Škola: Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Kloštar u Pajngrtu

 

Mladež i crkva


Stefanie Jagnjić 

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2009.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Lektorirala: Mirela Šavrljuga

Download: Mladež i crkva

 

Mobing


Ivana Pletikosić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 3

Ljeto: 2009.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Lektorirala: Mirela Šavrljuga

Download: Mobing

 

Tamara Boroš - Motivacija u športu


Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 1

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Tamara Boroš 

 

Popis športova


Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 1

Ljeto: 2005.

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Popis športova

 

Da li je šport ubojstvo?


Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 2

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Da li je šport ubojstvo?

 

Psihološka priprema sportaša - članak


Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: Prinos za nastavu

Broj stranic: 2

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Psihološka priprema sportaša 

 

Sport ili šport


Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 1

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Sport ili šport

 

Narodni običaji


Lukas Kornfeind 

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 11

Ljeto: 2004. 

Škola: BRG Željezno 

Učiteljica: Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: Mirela Šavrljuga 

Download: Narodni običaji

 

Povijest Gradišćanskih Hrvata do Nacionalsocijalizma


Julia Kornfeind

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 10

Ljeto: 2003. 

Škola: BORG Željezno 

Učiteljica: Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektoriala: Mirela Šavrljuga 

Download: Povijest Gradišćanskih Hrvata

 

Franc Rotter


Mara Klikovits 

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta:

Broj stranic: 4

Ljeto: 2003. 

Škola: BORG Željezno 

Učiteljica: mag. Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: mag. Angelika Kornfeind 

Download: Franc Rotter

 

Povijest Grad. Hrvata od Nacionalsocijalima do 20. st.


Mirjana Gieler

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 2

Škola: BORG Željezno 

Ljeto: 2002. 

Učiteljica: mag. Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: Mirela Šavrljuga 

Download: Povijest Gradišćanskih Hrvata