Pošalji nam tvoj prinos na adresu:

<link info@zigh.at - mail "Opens window for sending email">info@zigh.at

 

Deutsch | Hrvatski

Strankinja sam skoro svugdje...II


Nataša Milenković

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 3

Ljeto: 2013.

Škola: Trgovačka akademija Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Strankinja sam skoro svugdje... II

 

Importiranje sadja i zelenja


Christiane Krupich

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Importiranje_sadja_i_zelenja_Christiane_Krupich_2012.pdf - download "Initiates file download">Importiranje sadja i zelenja

 

Predrasude van - vlastito mišljenje nutar


Sophia Petö

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013., prvo mjesto pri naticanju i istočni jeziki

Škola: HLW Theresianum, Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Predrasude_van.pdf - download "Initiates file download">Predrasude van - vlastito mišljenje nutar<

Strankinja sam skoro svugdje...I


Ružica Goranović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: BG i BRG Matrštof

Učitelj: mag. Ivan Rotter, MA

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Strankinja_sam_skoro_svugdje_sastavak_Ruzica_Goranovic_2012.pdf - download "Initiates file download">Strankinja sam skoro svugdje... I

 

Tamburaška grupa: Tamburica Cindrof


Katarina Parašilovac

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Tamburaska_grupa_Tamburica_Cindrof_Katarina_Parasilovac_2012_ZIGH-1.pdf - download "Initiates file download">Tamburaška grupa: Tamburica Cindrof<

Što je sreća?


Stefanie Iwanschitz

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2013.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Sto_je_sreca_Stefanie_Iwanschitz_2012_Kopie.pdf - - "Opens internal link in current window">Što je sreća?</link>

 

Vincjet - Dürnbach


Julia Reiff

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 9

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Vincjet_Julia_Reiff_2012_novi_format.pdf - download "Initiates file download">Vincjet - Dürnbach<

Strankinja sam skoro svugdje ... I


Nina Kužat

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Strankinja_sam_skoro_svugdje_Nina_Kuzat_2012.pdf - download "Initiates file download">Strankinja sam skoro svugdje ...

 

Strankinja sam skoro svugdje ... II


Anita Matijašević

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak 

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HAS Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Strankinja_sam_skoro_svugdje_Anita-Matijasevic_2012.pdf - download "Initiates file download">Strankinja sam skoro svugdje ...

 

Strankinja sam skoro svugdje ... III


Martina Radoš

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Stranac_Strankinja_sam_skoro_svugdje_Martina_Rados_2012.pdf - download "Initiates file download">Strankinja sam skoro svugdje ...

 

Zbor i tamburica Frakanava


Carmen Kancz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HLW Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Zbor_i_tamburica_Frakanava_Carmen_Kancz_2012.pdf - download "Initiates file download">Zbor i tamburica Frakanava

 

Cogrštof


Lisa Lohr

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: referat

Broj stranic: 5

Ljeto: 2012.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Cogr%C5%A1tof_Lisa_Lohr_2012.pdf - download "Initiates file download">Cogrštof<

Moj posao iz snova I


Kristina Marjanović

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Moj_posao_iz_snova_Kristina_Marjanovic_2012.pdf - download "Initiates file download">Moj posao iz snova 

 

Moj posao iz snova II


Anamarija Jukić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2012.

Škola: HLW Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download:<link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Moj_posao_iz_snova_Anamarija_Jukic_2012.pdf - - "Opens internal link in current window"> Moj posao iz snova

 

Promidžba


Bianca Radits

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 7

Ljeto: 2011.

Škola: BG BRG BORG Željezno

Učiteljica: mmag. Sanja Abramović-Pelzelmayer

Predala za dararnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download:<link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Promidzba_-_Werbung.pdf - download "Initiates file download"> Promidžba<

Folklorne grupe u Gradišću


Stefanie Iwanschitz

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Folklorne_grupe_u_Gradiscu_sastavak_Stefanie_Iwanschitz_2011.pdf - download "Initiates file download">Folklorne grupe u Gradišću</link>

 

Graničari


Barbara Kirschberger

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: HLW Theresiaum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Grani%C4%8Dari.pdf - download "Initiates file download">Graničari<

Božić i Nova godina


Josipa Čubela

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Bozic_i_Nova_godina_2011-Josipa_Cubela.pdf - download "Initiates file download">Božić i Nova godina</link>

 

Ona je ta - Moja Majka


Martina Radoš

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2011.

Škola: HAK Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Ona_je_ta_-_Moja_Majka_sastavak_Martina_Rados_2011_2_.pdf - download "Initiates file download">Ona je ta - Moja Majka

 

Da li je za tebe škola kvalitetna ili je ubistvo?


Ivona Đurović

Jezik: srpski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 3

Ljeto: 2011.

Škola: HAS Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Da_li_je_za_tebe_skola_kvalitetna_sastavak__Ivona_Durovic_2011.pdf - download "Initiates file download">Da li je za tebe škola kvalitetna ili je ubistvo?<

Vjera i mladina


Lucia Palatin

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: sastavak

Broj stranic: 2

Ljeto: 2010.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Vjera_i_mladina_sastavak_Lucia_Palatin_2010.pdf - download "Initiates file download">Vjera i Mladina

 

Pokušaj objašnjenja geneze glagoljice


Marko Csenar

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: stručno djelo

Broj stranic: 38

Škola: BG, BRG i BORG Željezno 

Ljeto: 2010. 

Učiteljica: mag. Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Download: Pokušaj objašnjenja geneze glagoljice</link>

 

Kroaten


Katharina Hagen

Jezik: nimški

Vrst teksta: 

Broj stranic: 3

Ljeto: 2009./2010.

Škola: BRG Dornbirn Schoren, razred: 7i

Učiteljica: mag. Astrid Amann (Geografija)

Predao za datarnicu: dipl. inž. Gerhard Emrich

Lektorirala: mag. Angelika Kornfeind

Download: Kroaten

 

Strani jezici – Koji? i Zašto?


 

Ivana Pletikosić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: sastavak 

Broj stranic: 2

Ljeto: 2009.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: Mirela Šavrljuga 

Download: Strani jezici

 

Kloštar u Pajngrtu


Anna-Maria Blutmager

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 19

Ljeto: 2009.

Škola: Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Klostar_u_Pajngrtu.pdf - download "Initiates file download">Kloštar u Pajngrtu<

Mladež i crkva


Stefanie Jagnjić 

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 2

Ljeto: 2009.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Lektorirala: Mirela Šavrljuga

Download: Mladež i crkva<

Mobing


Ivana Pletikosić

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: govor

Broj stranic: 3

Ljeto: 2009.

Škola: ORG Theresianum Željezno

Učiteljica: mag. Angelika Kornfeind

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Lektorirala: Mirela Šavrljuga

Download: Mobing

 

Tamara Boroš - Motivacija u športu


Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 1

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Tamara Boroš 

 

Popis športova


Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 1

Ljeto: 2005.

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Popis športova

 

Da li je šport ubojstvo?


Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 2

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Da li je šport ubojstvo?

 

Psihološka priprema sportaša - članak


Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: Prinos za nastavu

Broj stranic: 2

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Psihološka priprema sportaša 

 

Sport ili šport


Vlatka Blagus

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: prinos za nastavu

Broj stranic: 1

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind

Download: Sport ili šport

 

Narodni običaji


Lukas Kornfeind 

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 11

Ljeto: 2004. 

Škola: BRG Željezno 

Učiteljica: Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: Mirela Šavrljuga 

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Narodni_obi%C4%8Daji_Kopie.pdf - download "Initiates file download">Narodni običaji<

Povijest Gradišćanskih Hrvata do Nacionalsocijalizma


Julia Kornfeind

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 10

Ljeto: 2003. 

Škola: BORG Željezno 

Učiteljica: Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektoriala: Mirela Šavrljuga 

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Povijest_GH_Julia_.pdf - download "Initiates file download">Povijest Gradišćanskih Hrvata</link>

 

Franc Rotter


Mara Klikovits 

Jezik: gradišćanskohrvatski

Vrst teksta:

Broj stranic: 4

Ljeto: 2003. 

Škola: BORG Željezno 

Učiteljica: mag. Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: mag. Angelika Kornfeind 

Download:<link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Franc_Rotter.pdf - download "Initiates file download"> Franc Rotter

 

Povijest Grad. Hrvata od Nacionalsocijalima do 20. st.


Mirjana Gieler

Jezik: hrvatski

Vrst teksta: špecijalna tema

Broj stranic: 2

Škola: BORG Željezno 

Ljeto: 2002. 

Učiteljica: mag. Sabina Nagy 

Predala za datarnicu: mag. Angelika Kornfeind 

Lektorirala: Mirela Šavrljuga 

Download: <link fileadmin/user_upload/media/Platforma_za_mlade/Povijest_GH_20.stoljeca_Mirjana.pdf - download "Initiates file download">Povijest Gradišćanskih Hrvata</link>