Deutsch | Hrvatski

Sedma sjednica


abgestanden odstanut; abgestandenes Wasser odstanuta voda;abgestandenes Bier odstanuto pivo

absplittern odcipiti se; odlupiti se; Lack splittert ab lak se lupi

Eiskratzer m grbastalo za led

Eisschaber m strugalo za led

Fachgeschäft m špecijalizirana trgovina; špecijalizirana prodavaonica

Gummibaum m gumijevac

Himmelsrichtung f stran svita

Hingucker m draž za oči

pflegeleicht adj lak za gajiti, lak za baratati, lak za držati;pflegeleichte Pflanzen rasline, ke se lako gaju/držu; eine pflegeleichte Bluse bluza, ka se lako održava; ich bin pflegeleicht s manom se lako baraće

Pumps m pumps, pumpsi (pl.), salonka, salonke (pl.)

Splitterpartei m otpadnička stranka; odcipljena stranka

Untersetzer m podmetač, podložak

zugeknöpft zagumban, zakvačen; nezgovoran, nepristupačan; er gibt sich meist äußerst zugeknöpft većinom nije zgovoran