Deutsch | Hrvatski

Druga sjednica


abschalten ugasiti; počinuti, relaksirati se; er hat beim Vortrag abgeschaltet prestao je slušati predavanje, već nije slijedio predavanje

Abstand m udaljenost, distanca, razmak; Abstand gewinnen najti distancu, preboliti nešto; Abstand halten držati razmak; in regelmäßigen Abständen jemanden besuchen pohadjati koga redovito; zeitlicher Abstand interval

ausspannen ispregnuti, -nem, ispreći, -ežem, isprezati; er hat ihm die Freundin ausgespannt ispregnuo mu je dragu; von der Arbeit ausspannen počinuti, odmoriti se od posla; die Flügel ausspannenraširiti kreljute

Baunebengewerbe n zbočni gradjevinski obrti

Behörde f vlast f, oblast f, upravni organ

Behördenweg m put kroz upravne organe; nach einem langen Behördenweg po dugom putu kroz upravne organe

beileibe zaistinu ne, sigurno ne, nikako ne; er ist beileibe kein Schönling on zaistinu nije lipotan

Blumenanlage cvjetna površina, mjesto oblikovano kiticami; Pflege der örtlichen Blumenanlagen opskrba mjesnih cvjetnih površin

Bundesertragsanteile pl udio od saveznoga poreza, udio od saveznih porcijov

Dämmplatte f izolacijska ploča

Erwachsenenbildung f obrazovanje odrašćenih

Familienbande pl familijarna veza, obiteljska povezanost;Familienbande stärken učvrstiti obiteljsku povezanost, jačati familijarnu vezu

Fassadendämmplatte f fasadna izolacijska ploča, izolacijska ploča za fasadu

Fettnäpfchen n u frazi er ist ins Fettnäpfchen getreten pokvario si je, on je u galibi; steig nicht ins Fettnäpfchen ne spravi se u galibu

Gaza * Gaza

Gazastreifen m Pojas Gaze

Grüne Bildungswerkstätte Zelena djelaonica za obrazovanje

Grundsteuer f gruntovnina, porez/porcije na zemljišće

Hochburg f bastion

Kornspitz m kornspitz, kornšpic

Lehrerfortbildung f daljnje obrazovanje učiteljev

Marktwesen n sajmarstvo

Programmvorschau f pregled programa

Reiseführer m turistički vodič; turistički peljač

Reiseführerin f turistička peljačica

Reiseleiter m peljač puta

Reiseleiterin f peljačica puta

Rückschau f retrospektiva, pogled najzad

Schönling m lipotan

Sichtweite f vidik; vidljivost; außer Sichtweite gelangenskrsnuti/nestati s vidika; verminderte Sichtweite smanjena vidljivost;in Sichtweite bleiben ostati vidljiv/vidljiva

Vorschau najava, pregled; Programmvorschau pregled programa

Waffenruhe f primirje

Waffenstillstand m prekid striljanja

Wegebau m gradnja putov; landwirtschaftlicher Wegebau gradnja poljodjelskih putov

Werkstatt f djelaonica