Deutsch | Hrvatski

Novosti


05.07.2010

Zvonimir Bartolić (1930.-2009.) zaslužni kulturni djelač za GH

Nedavno preminuli profesor Zvonimir Bartolić je i za Gradišćanske Hrvate, a osebito za ZIGH, bio istaknuta i zaslužna peršona znanstvenoga polja. Bavio se je uz svoje mnogovrsne obaveze i kulturna istraživanja i gradišćanskohrvatskom tematikom, ar je bio osvidočen o našoj tematskoj ravnopravnoj vridnosti s bar kom temom iz kulturnoga žitka matičnoga naroda. Zato se je trudio i borio, da se postepeno uvrstu naše teme u hrvatsku kulturnu povijest.

Književnik, povjesničar i kritičar, sveučilišni profesor, saborski zastupnik i predsjednik Matice, rodjen 20. februara 1930. ljeta u Dolnjoj Dubravi kraj Čakovca. Umro u Čakovcu 10. februara 2009.Profesor Zvonimir Bartolić je i za Gradišćanske Hrvate, a osebito za ZIGH, bio istaknuta i zaslužna peršona znanstvenoga polja. Bavio se je uz svoje mnogovrsne obaveze i kulturna istraživanja i gradišćanskohrvatskom tematikom, ar je bio osvidočen o našoj tematskoj ravnopravnoj vridnosti s bar kom temom iz kulturnoga žitka matičnoga naroda. Zato se je trudio i borio za postepeno uvršćavanje naših temov u hrvatsku kulturnu povijest.Već u mladi ljeti je vrlo dosljedno tragao za temom, ka onda još nije imala mjesta u našem kulturnom životu, naime o protestantskom pokretu i književni zastupniki u našem prostoru. Svoje znanstveno potvrdjene sadržaje je objelodanio u seriji Sjeverohrvatske teme. (I. 1980; IV 1989). U nji je otkrio jedan kusić vrlo žive, zburkane ali duga vrimena zarušene i zamučane kulturne povijesti naših preocev u stoljeću nakon doseljenja. S njegovim senzacionalnim otkrićem i publikacijom Horvatskoga Virgiliuša (2000) od Šimuna Palatina mu je uspjelo nešto što bi veliki narodi nazvali zvijezdanim hipcom kulture.Njemu nisu uzmakli, a nije se ni izgovarao na nezgodna vrimena, naši veliki zaslužni pothvati kod su to bili ptići i slavuji (1991), narodne jačke i one od Martina Meršića ml. skupa s hrvatskim muzikologom Vinkom Žgancem (1980). Istotako je prikazao (1994) hrv. čitalačkoj publiki kajkavski molitvenik Angel Čuvar (1869) našega farnika Jurja Frideczkoga.Kot zaljubljenik u svoju užu domovinu Medjimurje je bio osvidočen, da nam je razvitak kulturnoga života povezan u jedan skupni evolutivni proces, u kojem lancu smo i mi Gradišćanski Hrvati imali svoje značajno mjesto na rubu i da nam koreni sve do danas dosižu diboko u skupni humus ove multikulturne pograni čne pokrajine.Književnik, povjesničar i kritičar Zvonimir Bartolić se je rodio 20. februara 1930. ljeta u Dolnjoj Dubravi kraj Čakovca. Sveučilišće je završio u Zagrebu. Bio je sveučilišni profesor, saborski zastupnik Županijskoga doma i predsjednik Matice Hrvatske u Čakovcu. Umro je u Čakovcu 10. februara 2009.

Horvatcki Virgilius

Ivan pl. Čaplović o Palatinu

<- povratak na popis novosti