Deutsch | Hrvatski

Novosti


01.04.2012

23.03.2012. Generalna sjednica Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov: novi odbor

Pri generalnoj sjednici ZIGH-a 23.03.2012. u Socijalnom centru u Trajštofu je odibiran novi odbor.   Mr. Zlatka Gieler će nadalje ostati predsjednica. Potpredsjedniki su dr. Ewald Höld i dir. Ljuba Palatin-Wild. Dr. Günter Schumich je odibiran za blagajnika, mr. Sabine Pawischitz za tajnicu. Odborniki su dr. Robert Hajszan, dr. Sandor Horvath, dr. Andrea Zorka Kinda-Berlakovich, Stefan Pavetich, dir. Stefan Zvonarich i mr. Angelika Kornfeind. U odbor kooptiran je predsjednik HAK-a Michael Hirschler.