Deutsch | Hrvatski

Deveta sjednica


Anrufer m nazivatelj

Anruferin f nazivateljica

aufholen nadoknaditi, izravnati; der Zug hat die Verspätung aufgeholtvlak je izjednačio zakašnjenje

Benutzername m korisničko ime

Bilanzrechnung f bilančni račun, bilanciranje

entsetzt uzdrman, zvana sebe

frei slobodan, -dna, neoženjen, neudata, nevezan; im Freien pod vedrim nebom, vani; aus freiem Antrieb dobrovoljno, po vlašćoj želji; frei heraus sagen reći otvoreno; freier Mitarbeiter slobodni suradnik; freie Mitarbeiterin slobodna suradnica; in der freien Natur u prirodi; einer Sache ihren freien Lauf lassen pustiti da nešto ide svojim putem; zur freien Verfügung haben slobodno raspolagati; zur freien Entnahmeposlužite se sami

gruselig strašan, -šna, užasan, -sna, grozan, -zna

Internetadresse f internetska adresa

Internetcafe n internetska kavana, internet-kavana

Konfliktgespräch n razgovor o problemi, konfliktni razgovor

mittelmäßig prosječan, -čna, običan, -čna

Muskelverspannung f nategnutost mišićev

Randfigur f rubni lik, marginalna figura

reflexartig refleksan, -sna, nehoteć

Risikofaktor m faktor rizika, rizični faktor

Rollstuhl m invalidska kolca, invalidski stolac

Spendenempfänger m primatelj milodarov

Spendenempfängerin f primateljica milodarov

umseitig sljedeća stran; lesen sie umseitige Erklärungen pročitajte objašnjenja odzad

umseits sljedeća stran

unzulässig nedopustljiv, nedopušćan

vermissen nimati, faliti, zgubiti, zgrišiti, zgrišati; ihn vermissen allesvim fali, svi ga zgrišaju; das Spiel ließ jegliche Spannung vermissenigri je falila napetost

verspannt nategnut

verzeihen oprostiti, oprašćati; verzeihende Geste gesta/znak oprošćenja

Vollzeitjob m puni posao, puno zaposlenje

wettmachen izravnati, nadomjestiti, izjednačiti; Schaden wettmachenpopraviti škodu; Verlust wettmachen izravnati gubitak; Versäumnis wettmachen izravnati zamudjeno

wiederkehren vrnuti se, vratiti se, najzad dojti, -jdem, došao; wiederkehrend ponavljajući se; wiederkehrende Aktionen akcije se ponavljaju; regelmäßig wiederkehrend periodičan, -čna