Deutsch | Hrvatski

Šesta sjednica


aussenden poslati; emitirati

Aussendung f poslanje; emitiranje; Presseaussendung izjava za štampu

Bremslicht n kočno svitlo

Durchfahrt f prolaz; Durchfahrt verboten prolaz prepovidan/zabranjen

Einkehr f prisebnost, kontemplacija; navraćanje; Einkehr halten pojti u sebe

einkehren navratiti; in einem Gasthaus einkehren odmoriti se u krčmi

Fahrradverleih m posudionica biciklov; posudjivanje biciklov

Ferienparadies n ferijalni raj, paradižom za odmor

Gegenanzeige f kontraindikacija

Granatapfel m granatska/šipkova jabuka

Kiesgrube f šljunčara

Pfeifsignal n signal zviždanja/fućkanja

Presseaussendung izjava za štampu

Ried n vraćke pl, dijel polja; Weingartenried vinogradi pl

Riegel m vrh; zasunja, sunjavka, suvaljka, ključanka, zavor, veruga, krutajka; Waldriegel lozni vrh

Robinie f robinija

saugut strašno dobro

Schotterbank f šljunčana obala, šljunčani otočić

Standlicht n pozicijsko svitlo

veranlagen odrediti, propisati; odmiriti, procijeniti; uložiti; Steuern veranlagen odrediti/propisati porez; Geld veranlagen uložiti/investirati pineze

Verkehr m promet, općenje; landwirtschaftlicher Verkehrpoljoprivredni promet

Verkehrszeichen n prometni znak; Durchfahrt verboten prolaz prepovidan/zabranjen; landwirtschaftlicher Verkehr poljoprivredni promet; Pfeifsignal signal zviždanja/fućkanja

Waldriegel m lozni vrh

Weingartenried n vinogradi pl

Weinlaub n vinovo lišće; rotes Weinlaub črljeno vinovo lišće

zeitweise od časa do časa, povrimeno

Zollrevisor m carinski revizor