Deutsch | Hrvatski

Druga sjednica


absichern utvrditi, zasigurati; verfassungsmäßig ~ ustavno osigurati

aufmüpfig buntovan, -vna, trubav; ein ~er Schüler školar ki pogovara

bedrückend deprimirajući, težak, teška

Bolzenschneider m sikač za metal

Buttergemüse n zelenje na maslacu, povrće na putoru

Butterreis m riža na maslacu/putoru

Doppel(spiel) n igra parov, dubl

eindrucksvoll impresivan, -vna, izražajan, -jna, dojmljiv

eindrücklich izrazito, dojmljivo, energično

Einzel(spiel) n igra pojedincev, singl

Fehlhaltung f krivo držanje; krivo ponašanje

flugs odmah, velje(k), namjesti; die Zeit ist ~ vergangen vrime je proletilo

gemäßigt umjeren, moderatan, -tna

Giebelbau zgrada sa čelom/zabatom

Grundsicherung f osnovna opskrba

Hochleistungssport m vrhunski šport

Hochleistungssportler m vrhunski športaš

Hochleistungssportlerin f vrhunska športašica

koalitionär koalicijski

Koalitionär m koalicionar, zagovornik koalicijske politike, zagovornik koalicije

Koalitionspartner m koalicijski partner

Kreuzgewölbe n križni svod, križna gveljba

Kreuzrippengewölbe n križnorebrasti svod, križnorebrasta gveljba

Kristallisationspunkt m točka kristalizacije

kursiv kurzivan, -vna

Ladebordwand f hidraulična rampa

laufend tekući; auf dem Laufenden halten stalno informirati

Lebenswerk n životno djelo

Leistungsfähigkeit f produktivnost, učinkovitost, uspješnost

Leistungssport m uvježbani šport

Leistungssportler m uvježbani športaš

Leistungssportlerin f uvježbana športašica

mitbestimmen suodlučivati

Nachwuchsschauspieler m mladi glumac

Nachwuchsschauspielerin f mlada glumica

Pate m kum; ~ sein biti kum; ~ stehen ( fig.) kumovati, -mujem

pragmatisieren pragmatizirati

Schlammschlacht f blaćanje, umazana kampanja; igra/borba u blatu; omrazivanje

Seelsorgeraum m pastoralno područje, pastoralni prostor

sehenswert vridno viditi/pogledati

sonderlich adv. osebit, čudan, -dna, zvanaredan, -dna; sie waren nicht sonderlich intelligent nisu bili osebito inteligentni

Spieljahr n sezona

Spielklasse f (šport) razred, liga

stimmig skladan, -dna, harmoničan, -čna, suglasan, -sna

-stimmig -glasan, -sna; ein mehrstimmiges Lied većglasna jačka; sie haben zweistimmig gesungen oni su jačili dvoglasno

Sühnekreuz n križ pokore/zadovoljšćine

Teilzeitbeschäftigung f djelomično/nepuno zaposlenje

Tourismusabgabe f turistička taksa; turistička daća

überhöht previsok, prevelik, predrag, pretiran

Uhrwerk n mehanizam ur

umsatteln presedlati; preminiti zvanje, minjati studij/ tudijum, prebaciti se

unabdingbar neophodan, -dna, potriban, -bna; ~es Recht neotudjivo pravo

Unterstandlose f bezkućnica, človik prez krova

Unterstandslose m bezkućnik, človik prez krova

unvermeidlich neizbježan, -žna, neophodan, -dna

verhalten adj uzdržan, -žna, uzdržljiv