Deutsch | Hrvatski

Prva sjednica


ankurbeln pokrenuti; oživiti, jačati

anpeilen smirati; angepeiltes Ziel vizirani cilj, željeni cilj (fig.)

Beibehaltung f pridržavanje; ~ der Staatsbürgerschaft zadržanje državljanstva; unter ~ der bisherigen Praxis pridržavajući dosadašnju praksu

berufsbedingt profesijski/profesionalno uvjetovan; ~e Krankheitprofesijski beteg, profesionalna bolest

Brandung f udaranje slapov, razbijanje valov

Bündelung f usnopljenje, usvežnjavanje; fokusiranje, junktim; ~ der Kräfte koncentracija snagov; ~ der Strahlen fokusiranje

durchleuchten prosvititi, prosvitliti; rendgenizirati; pregledati (fig.), pretresti (fig.)

Einzeltäter m počinitelj pojedinac

Ersatzlösung f nadomjesno/alternativno rješenje

glaubwürdig vjerodostojan, -jna, vjerovatan, -tna

gleichgelagert st. prav. za gleich gelagert v. lagern

Herzensbildung f emocionalna inteligencija (psih.), ćutljivost srca, takt;er besitzt ~ on ima razvijenu ćut, on je emocionalno inteligentan

hinterfragen preispitati, temeljito ispitivati

lagern ležati, - im; utaboriti se; uskladišćiti; gleich gelagert istovrstan, jednak

Luftraumüberwachung f nadgledanje/kontrola zračnoga prostora

Missverhältnis n nerazmjer, nesklad, disproporcija

Miteinander n skupnost, zajedničtvo; das friedliche ~ mirna koegzistencija

mitfühlend sućutljiv

Neubewertung f nova ocjena

Orkan m orkan

unglaubwürdig nevjerodostojan, -jna

verpulvern raspruditi, rasipati

verstrahlen ozračiti, kontaminirati radioaktivitetom; die Menschen sind verstrahlt ljudi su kontaminirani radioaktivitetom

Verstrahlung f ozračenje, kontaminacija radioaktivitetom

Vorbehalt m pridržanje

Vorgabe f zadaća (pos.), prednost (šport)

Vorrangstellung f prvenstveno mjesto, prioritetan položaj, primat

zurechtfinden (sich) snajti se, putiti se