Deutsch | Hrvatski

Osma sjednica


Anstoß m poticaj, pobuda; Stein des Anstoßes kamen potrknuća; an etwas Anstoß nehmen spačiti se nad nečim, potpiknuti se u/na nešto

Auskunft f obavijest, informacija

Ausland n inozemstvo

Ausländer inozemac, -nca, stranjski državljan

Ausländerin inozemka, stranjska državljanka

beflügeln nadahnuti, dati kreljute/krila

befugt opunomoćen, ovlašćen

Blickwinkel kut gledanja, gledišće, perspektiva

brachliegend neobdjelan, nehasnovan, napraške

Druckgrafik f tiskana grafika

einweihen blagosloviti, posvetiti; uputiti, upeljati

Eingeweihte(r)  m upućeni

Eingeweihte f upućena

empört razjadan, srdit, pobunjen

Entrüstung srda, srditost

erschwinglich kupljiv, dostižljiv, postiživ; erschwingliche Preisedostupne/pristupne cijene

Erwartung f očekivanje; hochgesteckte Erwartung visoko/veliko očekivanje

Gros n većina, glavni dio, gro, -oa

Inland n domaća zemlja, tuzemstvo

Inländer m domaći državljan, domorodac, -oca, tuzemac

Inländerin f domaća državljanka, domorotka, tuzemka

Kassette f kazeta, škrablja

Kassettendecke f kazetirani plafon

Kassettenrekorder m kazetofon

Kauf m kupnja, kupitak -tka; in Kauf nehmen pomiriti se s nekim/s nečim

kostenintensiv uz velike stroške, prilično drag

Lage f položaj, situacija, stanje; lig, sloj; visina tona; in der Lage seinbiti u stanju; günstige Lage povoljan položaj; rechtiche Lage pravna situacija, pravni položaj

Nachsehen n (samo u izrazi); das Nachsehen haben ostati s praznimi rukami; zakasniti

Nebenjob m uzgredni posao, posao skraja, dodatan džob; er hat einen Nebenjob ima uzgredan posao

Rechtslage f pravni položaj, pravna situacija

Rückstau m zastoj, zastajanje

Rückstauklappe f povratni zasun, povratna zasunjka

Schattenseite čemerna/škura/hladna stran; Schattenseite des Lebens imati ne dobrusudbinu

schattenseitig u hladu

Schlagzeile f glavni naslov; Schlagzeilen machen izazvati veliko zanimanje, izazvati velik interes, nastati opće poznat, dojti na naslovnu stran

Schlüsselfunktion ključna funkcija

Schule f škola; etwas macht Schule rediti so po kom/čem, postati uzor/pelda, uobičajiti se

Sichtbeton m vidljivi beton

Sichtbetonweise f gradjenje vidljivim betonom

staatsnahe blizak/bliska državi; staatsnahe Institution institucija bliska državi

Standortwechsel m minjanje/promjena lokacije

Wanderausstellung f putujuća izložba

Wandermuttergottes f putujuća madona; Mariazeller Wandermadonna Putujuća celjanska Marija

Weitblick m predvidjenje, dalekovidnost

unterstützend podupirajuć, potporan