Deutsch | Hrvatski

Četvrta sjednica


ABC-Abwehrtruppe ABC-trupa

Amtstierarzt m službeni veterinar

Assisstenzeinsatz m asistenc-služba, pomoćna (granična) služba

Ausbruch m izbijanje, proboj; Ausbruch einer Krankheit izbijanje betega; Ausbrechen eines Zahnes izbijanje zuba; Ausbruch aus dem Gefängnis big iz uze; Ausbruch eines Vulkans pljuvanje/erupcija vulkana

ausrücken (milit.) krenuti, izmarširati

Brandungszone f udarna zona slapov/valov

Erholungsgebiet n rekrejacijsko područje

Hockergrab n grob za pokapanje u zgrčenom položaju

Hockergräberkultur f kultura pokapanja u zgrčenom/ščučnutom položaju

Kleinlöschfahrzeug - KLF n malo ognjogasno/ognjobransko vozilo

Kleinrüstfahrzeug - KRF n vozilo s malom opremom

Kommandofahrzeug - KDOF n komandno vozilo

kriegstauglich sposoban za boj; kriegstaugliches Gerät odgovarajuća sprav za boj

Lössboden m tlo od lesa

Mannschaftsfahrzeug - MTF n vozilo za momčad

Maskottchen n maskota, maskotica

Munition f municija; scharfe Munition oštra municija

Rüstfahrzeug - RLF n vozilo s opremom; Schweres Rüstfahrzeug - SRF n vozilo s teškom opremom

Schutzanzug m obrambena pratež

Schutzausrüstung f obrambena oprema

Seuchenteppich f dezinfekcijski tepih

Sperrgebiet n zaprto područje, prepovidano područje

Straßenbeleuchtung f ulično rasvitljenje

Straßenlaterne f ulična laterna/svitiljka

Tanklöschfahrzeug - TLF n teretnjak cisterna

Tour f tura; auf vollen Touren punom parom, svom snagom