Deutsch | Hrvatski

Deseta sjednica


Abgabenquote f daćna kvota

Abschreckung zastrašivanje

Abschreckungsmittel n sredstvo zastrašivanja

alleinstehend sam, neudata, neoženjen; stojeće na sami;alleinstehende Frau žena ka živi sama

Anschlag m atentat, napad; oglas, plakat; Gewehr im Anschlagpozicija ciljanja

Auslauf m ispust, slobodno gibanje, ogradjen prostor, istrčanje; der Hund hat nicht genügend Auslauf kucak nima dost slobodnoga gibanja

Bratsche f viola

flächendeckend ča pokriva svu površinu; fächendeckende Überwachung pregledavanje/kontrola cijele krajine

Fenstertag m mosni dan, dan med svetki

Feuchtgebiet n vlažni biotop, močvarno područje

Flügeltor n ljesa

Flügeltür f dvokrilna vrata

Gartenbank f vrtna klup

Gesundheitswesen n zdravstvo

Golfschaukel f golfišće

Hackgerät n okopač

Hochstand m lovačko čekališće, čeka

Installateur m inštalater

Kofferraum m prtljažnik

konflikthaft konfliktan, -na

Negerschnitten pl črne šnite

Sanitärarbeiten pl sanitarna djela, sanitarni posli

Schiebetor n posmucna ljesa, vrata na šina

Schiebetür f posmucna vrata

Schleife f vezanka, uzao, uzalj; Eisenbahnschleife željeznička petlja, željeznički uzalj; Schleife Eisenstadt uzao Željezno

Sonnenbrille f sunčeni očalji; Sonnenbrille mit optischen Gläserndioptrički sunčeni očalji

Spitzbuben pl mrižnica, pokrižano, lincer šnite

Streuobstwiese f sadovna sinokoša, sinokoša sa sadovnim stabaljem/drivljem

Stützpunkt m baza; ÖAMTC-Stützpunkt baza ÖAMTC-a

Türflügel m krilo vrat

U-Bahn f metro, podzemna željeznica

verheerend harajući, razoran, -na, zničavajući

verwerten ishasnovati, iskoristiti, predjelati; die Nahrung wird vom Körper verwertet tijelo predjeliva hranu

Vorfinanzierung f predfinanciranje

Wahrzeichen n znak, simbol

Warndienst m služba upozoravanja

Weiterverarbeitung f širenje

Werbetrommel f propagandni bubanj; Werbetrommel rührenpropagirati, na veliko vabiti

WIFO - Wirtschaftsforschungs Institut n WIFO, Institut za istraživanje gospodarstva

Zinshai m lihvar, agresivan kreditor

zurückhalten, sich uzdržati se

Zurückhaltung f uzdržanje, zadržanje, uzdržanost, uzdržljivost

Zwischenfrucht f medjusitva