Deutsch | Hrvatski

Sedma sjednica


Ablage f garderoba, odlagališće; Hutablage f polica za krljače

abschotten pregraditi, ograditi; sich abschotten ograditi se, zatvoriti se

abwägen odvagnuti impf odvagati, prosuditi impf prosudjivati; alle Pros und Kontras abwägen odvagati sve pro i kontra, prosuditi sve za i protiv

Anhaltspunkt m uporišće, argumenat

Ansporn m poticaj, ohrabrenje

anzapfen zabiti kanelicu/čep/pipu, vrći na kanelicu/čep/pipu, načeti bačvu; den Geldhahn anzapfen otvoriti pinezni izvor; dokopati se pinez; "ozapft is" načeto je

artgerecht adekvatan, odgovarajući vrsti

Ärztenotdienst vračiteljska služba pripravnosti

Aufsehen n senzacija, čudjenje; Aufsehen erregendizazvajući/prouzrokujući čudjenje; Aufsehen erregen izazvati čudjenje

aufstauen zagraditi, zagatati; Aggressionen stauen sich auf agresije se nakupljaju, agresije rastu

Ausreisestempel m izlazni pečat

Bereitschaftsdienst m služba pripravnosti

ehest najprije/najprlje; čim prije/čim prlje; das entspricht am ehestendem Original to odgovara najbolje, najveć, najjače originalu

eigenmächtig samovoljan, -ljna, na svoju ruku; eigenmächtige Verordnung von Arzneimitteln samovoljno prepisivanje vračtva

einhergehen koracati; diese Krankheit geht mit großen Schmerzen einher ov beteg je povezan s velikimi boli, ova bolest/nemoć je povezana s velikimi boli

Einreisestempel m ulazni pečat

elfenbeinfarben bjelokosne farbe/boje

Erreger m uzročnik; übertragbarer Erreger prenošljiv uzročnik

fordern potribovati, izazvati impf izazivati; gefordert sein biti izazvan;etwas ist eine große Herausforderung nešto je velik izazov

Gewissenserforschung f ispitanje dušnoga spoznanja, ispitivanje savjesti

Guthaben n dobro; Handy-Guthaben dobro na hendiju/handyju/mobitelu

Haarpracht f krasota vlasi

helfen pomoć, pomorem, pomogao, pomagati, -ažemi; jemandem auf die Sprünge helfen pomoći komu na noge

Hurrikan m tropski vihor, hurikan

Hutablage f polica za krljače

Notdienst m služba pripravnosti; Ärztenotdienst m vračiteljska služba pripravnosti