Deutsch | Hrvatski

Četvrta sjednica


abstoßend odbojan, oduran

Abtreibungsbefürworter m zagovornik pobačaja

Abtreibungsgegner m protivnik pobačaja

Achtung pažnja; preštimavanje, poštovanje; Achtung zollen iskazati poštovanje

Annerkennung f priznanje; Anerkennung zollen dati priznanje

Bezugsperson f peldodavna peršona, peršona pretkip, peršona povjerenja

Durchhaltekraft f izdržljivost, snaga izdržljivosti

entwarnen (na)javiti kraj/konac pogibeli

Friedenssehnsucht f hlepnja/čežnja za mirom

Frostschutz m obramba od mraza

Frostschutzmittel n sredstvo za obrambu od mraza, antifriz

funktionieren funkcionirati, djelovati, -lujem

gebrechlich slab, slabucak, slabušan

Glaubwürdigkeit f vjerodostojnost

Glaubwürdigkeitskrise f kriza vjerodostojnosti

Hochstimmung izvrsno/zvanaredno raspoloženje

Hoffnungsträger m er war mein Hoffnungsträger on mi je bio ufanje

kirchentreu vjeran crikvi

Lehrerlaubnis f dopušćenje za podučavanje, dopušćenje podučavati;Lehrerlaubnis erteilen dopustiti podučavanje

Leitfigur f ličnost vodilja

mitmischen - bei einer Entscheidung mitmischen suodlučivati

Nachrang m , Nachrang haben oduzeti prednost

Paketträger (am Fahrrad) m nosač na biciklu

Rasenmäher m kosilica

reformfeindlich protivreformski

übersteigert pretirano

übertauchen prehoditi, ignorirati; eine Grippe übertrauchen prehoditi gripu

umstritten problematično, nešto oko čega se svadja/svadjaju; eine umstrittene Frage problematično pitanje; eine umstrittene Lösungproblematično rješenje

ungeschönt nepolipšan

verknöchert okošćen

vertuschbar ča se more zatajiti

Vielfalt f mnogovrsnost

Vorhofflimmern n treptanje srčane pretkomore (med.)

Vorrang m Vorrang haben imati prednost

widersprüchlich protivrječan