Deutsch | Hrvatski

Prva sjednica


aussetzen (sich) izložiti (se); sich einer Gefahr aussetzen izložiti se pogibeli, dati se u pogibel

belauschen prisluškivati

bereinigen raščistiti, urediti, riješiti; Schwierigkeiten bereinigenodstraniti/raščistiti poteškoće

bevormunden biti komu skrbnik; peljati koga stalno za rukicu (fig.)

Bevormundung stavljanje pod kuratel; deine stšndige Bevormundung geht mir auf die Nerven tvoje stalno podučavanje mi ide na živce

bewähren (sich) pokazati se sposobnim/uspješnim; ein Mittel hat sich bewährt sredstvo je isprobano/iskušeno

Blinddarmreizung razdraženost slipoga čriva

Burgenländische Kroaten siehe Burgenlandkroaten

burgenländischkroatisch siehe burgenlandkroatisch

Burgenlandkroate Gradišćanski Hrvat

Burgenlandkroaten pl Gradišćanski Hrvati

Burgenlandkroatin Gradišćanska Hrvatica

burgenlandkroatisch gradišćanskohrvatski

Ertragsanteil udio od porcijov; Ertragsanteile der Gemeinden udio od porcijov za općine

Freiraum slobodni prostor; sloboda

lauschen pažljivo slušati, posluškivati

Reiz draž, čar; milina

Reizwort rič draženja

Restrisiko preostali riziko, ostatak rizika; es bleibt ein Restrisikopreostaje odredjeni riziko

Vergangenheitsaufarbeitung predjelanje prošlosti

Vergangenheitsbewältigung svladavanje prošlosti, svladanje pršlosti

versuchen pokusiti, sproberati; skušavati; man ist versucht paćkati komu (dat.), tentati nač (ak.); ich bin versucht, am Gespräch teilzunehmen; paćka mi, takaj ča reći; ich bin versucht, ihm die Wahrheit zu sagen najvolio bi mu reći istinu

windisch vendski, vindišarski

Windische pl Vendi, Vindišari

Windische Ventka, Vindišarka

Windische Vend, Vindišar