Deutsch | Hrvatski

Šesta sjednica


Abmittlung rasprava

abschieben vrnuti, najzad poslati; Flüchtlinge abschieben šupirati bigunce

Abwicklung rasprava

abzehren istrošiti, zmledniti

Alptraum mora, strašna sanja

belangen optužiti, pozvati na odgovornost

belangen naligati, -ižem

bewährt isproban, iskusen

Bewährung uvjetna sloboda

bezwecken kaniti namjeravati

bluffen blefirati

Dampfgarer parno kuhalo

Erbe jerb, jerbinstvo; Erbe erschleichen vkanjbom jerbati

Erbe jerb, jerbač, nasljednik

Erbschleicher himbeni jerbač

Kiebitz pivak (ptica); hibic (hartanje)

Lauffeuer hitri oganj na tlu; sich wie ein Lauffeuer verbreiten širiti se kot oganj

Leitbild uzor, pelda, ideal, glavna slika, model, pretkip, lajtbild

Mahlzeit obrok, jilo; die Mahlzeit ist fällig dob je za obrok; Mahlzeit!Dobro račenje! Bog ti/vam blagoslovi! Prost Mahlzeit! (iron.) No, to ti je!

menschenscheu ki se boji ljudi

Reit genug Reit nehmen dost rajta si zeti, dost široko skrenuti

rund krugao, -gla, obao, -bla; oko; rund um die Uhr dan i noć

Spachtel m/f žlica, lopatica

Uhr ure; rund um die Uhr dan i noć

umtauschen minjati, zaminiti; wir tauschen gleich um velje ćemo zaminiti

umwidmen preminiti odredjenje; in Bauland umwidmen proglasiti zemljišćem za gradnju

versagen ne zmoći, -orem, odbiti, skratiti, odreći se, -ečem, odricati se;der Motor hat versagt motor je otpovidao

Versager neznalica; neekplodirana bomba/granata

vorschießen predujmiti, akontirati

Vorschuss predujam, akontacija

vorübergehend prelazno, privrimeno, provizorno