Deutsch | Hrvatski

Peta sjednica


abfedern ublažiti

abgestimmt uskladjen, adaptiran; die Geräte sind abgestimmt aparati su uskladjeni

ablaufen isteći; abgelaufener Termin istečen termin

ausrücken izajti, krenuti u akciju (ognjogasci), pojti van; pobignuti

auswirken djelovati, imati učinak, uticati na

baff presenećen; er war baff ostao je prez riči

beanstanden prigovoriti, reklamirati

bestocken zgusnuti se

bestreiten osporiti, pobiti; platiti (stroške), skrbiti se za; das Spiel bestreiten odigrati utakmicu/partiju

betreiben baviti se; peljati; poganjati

Betreiber obdržatelj

Black-out kad ti pamet stane; er hatte ein Black-out stala mu je pamet

einbürgern dati državljanstvo

griffig gruban, -bna; griffiges Mehl grubna muka

Hitzeriegel pregor

Lecker einen Lecker haben pošešuknut (človik); das Getreide hat einen Lecker teg ima ča

Leerlauf prazni hod

leerlaufen iscuriti, isprazniti se; bižati prazno (motor)

Malerbürste šćetica/kefa za biljenje

Mischling mišanac, -nca

Morgenmuffel ki je jutro čemerne/zle volje

Notschlachtung prisilno ubijanje/klanje

Rangordnung hijerarhija, poredak, - etka

Schrei krik, vrisak, -ska; der letzte Schrei zadnji krik

Schub mah; propulzija; der erste Schub prva pošiljka; alle neune beim ersten Schub svih devet na prvi mah

schwanken zibati se (žito), rušiti se (pijanac), minjati se (temperatura)

Schwankung zibanje

Stoob - Süd Štuma - jug

stur tvrdoglav; stur sein biti tvrde šege

umtauschen zaminiti, preminiti, minjati

versteppen nastati stepa

wildfremd čisto tudji, čisto nepoznat

zugehen približavati se; zapriti se, - rem, zapirati se; dort geht es zutote je žitka, tote se ča goda; tote je turbulentno

zwischendurch medtim; s vrimena na vrime

Zwischenruf povik, prekidanje povikom