Deutsch | Hrvatski

Druga sjednica


Berufung proziv; poziv; duševni poziv, sklonost; Berufung gegen eine Entscheidung priziv protiv odluke; Berufung auf einen Posten poziv na mjesto; eine Berufung spüren ćutiti nutarnji/duševni poziv, ćutiti sklonost

Beschwerde žalba

Einspruch prigovor

Gebührenfreiheit oslobodjenje od taksov

Gesamtsieg ukupna/cijelokupna pobjeda

Gesetzgebungsperiode zakonodavna/legislativna perioda

Handhabe mogućnost, prilika, uzrok; eine Handhabe geben dati mogućnost, dati priliku, dati uzrok

Schlitzohr zreljak

Schuldnerberatung savjetovanje/svitovanje dužnikom; savjetovališće za dužnike

Sieger pobjednik

Siegerin pobjednica

Studie studija; Studien belegen studije potvrdjuju

Studium studij; Studien belegen upisati studije

Wettfahrt utrka

Wettrennen utrka

zuschlagen udriti, impf. udarati; zabušiti impf. zabušivati; dodati; die Tür zuschlagen zabušiti vrata; dem Preis zuschlagenpriračunati/dodati cijeni; erneut zuschlagen ponovno/nanovič postati aktivan