Deutsch | Hrvatski

Šesta sjednica


Aktenordner m mapa za spise

Anbaufläche f zasadjena površina, posijana površina, zasadjeni areal, posijani areal; als Anbaufläche gewidmen naminjeno kot areal za uzgoj

Auslandsgespräch n inozemni/internacionalni telefonat

Ausrutscher m ( kol.) lapsus; nedočekan zgubitak (šport); es ist ihn ein Ausrutscher passiert on se je zablecnuo, njemu se je sfaknulo

Bewässerungsanlage f naprava za poljivanje/navodnjavanje

blickdicht neprovidan; blickdichte Strümpfe neprovidne čarape

Bundfaltenhose f nabrane hlače

Dürreperiode f perioda suše

Eisenbahner gewerkschaft f sindikat željezničarov

Energieabgabe f (dodatni) porez na energiju

Erdbeerbauer m jagodar, seljak ki uzgaja jagode

Ferngespräch n daljinski telefonat

Gemüsebauer m povrtljar, seljak ki uzgaja povrće/zelenje

Gesprächsgebühr f telefonska taksa

Gewerkschaft öffentlicher Dienst f sindikat javnih službenikov

Grünbrache f zeleni užeg, zeleno praško

Inlandsgespräch n nacionalni telefonat

Klettverschluss m torica (za zatvaranje)

Nebenbahn f lokalna željeznica

notreif (werden) pred dobom/silom uzrejati; notreifes Getreide pred odbom uzrejano žito

Obstbauer m voćar/sadjar, seljak ki uzgaja voće/sadje

Ortsgespäch n lokalni telefonat

Personalberater m savjetnik/tanačnik za izbor perzonala

Personalbetratung f savjetovanje/tanačenje za izbor perzonala

Pleite f bankrot, ekonomska propast; Pleite machen bankrotirati, začihariti, ekonomski propasti

Postgewerkschaft f sindikat poštarov

Preisabsprache f dogovor o cijeni

Quellwolken plf kumulusi; Quellwolkenbildung stvaranje kumulusov

Schönwetterperiode f perioda lipoga vrimena

Sparkurs linija sparanja

Stadtkern m središće/centar/jezgra varoša

stehen stati, stojim, stao; hinter jemandem/etwas stehen stati za kim/čim, podupirati nekoga/nešto, jačati nekoga/nešto

Steuergerät n naprava za reguliranjen

Strombörse f burza (električne) struje

Strommarkt m tržišće električne struje

Stromzähler m brojilo struje