Deutsch | Hrvatski

Peta sjednica


Anteil m udio; an etwas ~ haben imati udio u čemu; Bevölkerungs~udio stanovničtva

Auflösung - raspušćanje, razvezanje, ukidanje, raspadanje; razlučivost, raslučljivost; empfohlene ~ (tehn.) preporučena razlučivost/razlučljivost; ~ eines Rätsels razvezanje ganjke; ~ eines Vereins raspušćanje/ukidanje društva; Selbstauflösung eines Vereinsraspadanje društva

aussprechen izgovoriti, izgovarati, sprogovoriti, sprogovarati, artikulitati; sich ~ porazgovoriti se; sich für etwas ~ izjasniti/izraziti se za nešto

bekennen priznati, valovati; ÷sterreich bekennt sich zu seinen Volksgruppen Austrija prihvaća svoje narodne grupe; sich zu etwas bekennen izjasniti se za nešto, priznati; seinen Glauben ~ valovati svoju vjeru

beschicken poslati; ein Gremium beschicken poslati zastunika u gremij; einen Hochofen ~ puniti visoku peć/talionicu

Betreuungseinrichtung f - skrbišće

Bevölkerungsanteil - udio stanovničtva

erliegen prestati, zastati; ležati, podleći; zum Erliegen kommenzastati, prestati; der Verkehr kam zum ~ promet je zastao, došlo je do zastoja u prometu

Junggebliebene m/f - človik mladoga srca

Staatsgrundgesetz n - temeljni državni zakon

Verkehrsstau m - zastoj prometa

Wiedergründung f - ponovno utemeljenje

Zuschlag dodatak; doplatak; dosuda; die Firma bekam den ~ poduzeće je dostalo nalog; Zuschlag (bei einer Auktion) dosuda (pri aukciji)

zuschlagen dodati, udriti, udariti, zabušiti, dodiliti, pripisati; einem Staate etwas zuschlagen pripojiti državi; auf einer Auktion etwas zuschlagen nešto dosuditi pri aukciji