Deutsch | Hrvatski

Četvrta sjednica


Anhängsel n privisak

basteln izdjelivati

Bundesgeschäftsführer m savezni poslovoditelj

Bundesgeschäftsführerin savezna poslovoditeljica

Bundeskanzlerin f savezna kancelarka

Koalitionspartner m partner u koaliciji, koalicijski partner

liebäugeln špekulirati na nešto, špičiti na nešto; namigovati nekomu

Meinungsbildung f formiranje/stvaranje mišljenja

Menü n meni

originell osebujan, originelan

Parteivorsitz m predsjedničtvo stranke/partije, partijsko predsjedničtvo

Sachargument n činjenični argumenat, stručni argumenat

Stauraum m prostor za odlaganje, mjesto za deponiranje