DEUTSCH
 
 

 

Izibrane visti iz 2004. ljeta

Disertacija o gradišćanskohrvatskom jeziku

Mladi znanstvenik Artur Slezak iz Poljske je napisao disertaciju o gradišćanskohrvatskom jeziku. U svojem djelu se on bavi sociolingvističkimi aspekti jezika Gradišćanskih Hrvatov.
Slezak je na Šleskom sveučilišću u Sosnovcu branio svoju disertaciji. Pri sastavljanju doktorskoga djela je slavist sudjelivao sa Znanstvenim institutom Gradišćanskih Hrvatov.

 

Prezentacija Gramatike u Beču

Srijedu, 31. marca 2004., Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov skupa s Institutom za slavistiku sveučilišća u Beču predstavlja svoju znanstvenu Gramatiku gradišćanskohrvatskoga jezika. Predstavit će ju predstojnik Slavistike, sveuč. prof. dr. Gerhard Neweklowsky. On je i jedan od suautorov Gramatike. Prezentacija će se održati u Institutu za slavistiku sveučilišća u Beču, na sveulilišnom kampusu, dvor 3 prizemlje; Spitalgasse 2-4, 1090 Beč u 18 uri.

Gramatika gradišćanskohrvatskoga jezika

 

Kulturna nagrada Gradišćanskih Hrvatov

Društva Gradišćanskih Hrvatov su odlučila, da će mag. Ivo Sučić primiti Kulturnu nagradu Gradišćanskih Hrvatov za 2003. ljeto. Jedan od glavnih uzrokov za dodiljivanje nagrade je Sučićev posao oko sastavljanja i uredjivanja Gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika. Ali nagradu će primiti i za njegov dosadašnji angažman za hrvatsku narodnu grupu. Nagradu u obliku brončane skulpzure kipara Tome Rešetarića će Sučić primiti 31.marca u 19.00 po prezentaciji Gramatike na Slavistiki u Beču. Stari AKH, dvor 3, prizemlje.

Kulturna nagrada Gradišćanskih Hrvatov

 

Prezentacija Gramatike u Zagrebu

Utorak, 24. februara, Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov u Austrijanskom Kulturnom forumu Zagreb predstavlja svoju znanstvenu Gramatiku gradišćanskohrvatskoga jezika. O Gramatiki ćedu govoriti glavni urednik, mr. Ivo Sučić, predsjednica ZIGH-a,Agnjica Csenar-Schuster i predsjednik Hrvatsko-gradišćansko-hrvatskoga društva, mr. Mladen Dolenc. Prezentacija u Gundulićevoj ulici 3 počinje u 18 uri.

Vjesnik o prezentaciji Gramatike u Zagrebu

 

Virtualni časopis je u mriži

Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH) piscem i istraživačem gradišćanskohrvatskih temov s virtualnimm časopisom na internetu nudi medij za publikaciju. "Svakim kopanjem na gradišćanskohrvatskom laptu dospene na vidilo jedan mozaik, ki fali u cjelovitom portretu našega naroda. Zato je dobro, da se marljivo kopa", piše predsjednica ZIGH-a, Agnjica Csenar-Schuster u svojoj dobrodošlici. Članki na elektronski stranica da nisu kratkoga vijeka, ke po jednom tajednu već nisu topaktualne. "Ova istraživanja su spoti, ki rasvićuju našu kulturu i oni moraju duže vrime odzvanjati u ovom forumu", piše Csenar-Schuster.
Najbolje prikaze virtualnoga časopisa će ZIGH publicirati u tiskanom izdanju Znanstvenoga zbornika, čija prva edicija je izašla 2002. ljeta.

Virtualno izdanje Znanstvenoga zbornika

Izibrane visti iz 2003. ljeta