DEUTSCH
 
 

 

Verdenić Andrija, dr. /Werdenich Endré/

(25. 11. 1871. — 16. 2. 1933.)

Verdenić dr. Andrija † (*25. 11. 1871. u Bijelom Selu, †16. 2. 1933. u Juri) posvećen 1894. 1897. položi u bečanskom Augustineumu doktorat iz bogoslovlja. Bio je kapelan u Starom Gradu, zatim vjeroučitelj oficirškole u Šopronu, a od 1900. priglednik naukov u jurskom sjemenišću, ljetodan kašnje profesor filozofije i bogoslovije u Juri, kašnje cesarski i kraljevski dvorski kapelan i ravnatelj Augustineuma. Po prvom svitskom boju u Juri profesor bogoslovlja i ravnatelj velikoga sjemenišća. Časni doktor bečanskoga i budimpeštanskoga sveućilišća. Rastumačio je hrvatske bilješke u "Klimpuškom misalu", publiciao je u različni časopisi, izašlo mu je nekoliko knjig na ugarskom jeziku. Skupa s Martinom Borenićem je slao gradišćanskohrvatske djake Zagreb na školovanje.

Izvor: Martin Meršić st.: »Spominki«, HŠtD 1993., str. 242. i
Alojz Jembrih: »Kulturnopoitički i sociolingvistički aspekt Gradišćanskih Hrvata u pismima Martina Borenića«

Klimpuški misal
Alojz Jembrih: »Kulturnopoitički i sociolingvistički aspekt Gradišćanskih Hrvata u pismima Martina Borenića«

 
Andrija Verdenić
Andrija Verdenić