DEUTSCH
 
 

 

Augustin Blazović

Profesor, dr. phil. Franjo Blazović (benediktinac, redovničko ime Augustin), rodjen 29.1.1921. ljeta u Frakanavi u sridnjem Gradišću. Umro je u Beču 10. 5. 2004.

Školuje se je u Frakanavi, Kisegu, Pannonhalmi - kade pristupi 1940.ljeta redu benediktincev - Budimpešti i Beču. Studira teologiju, matematiku i fiziku. Doktorira u Beču 1953. ljeta. Od 1949.je dušobrižnik (svećenik) za Gradišćanske Hrvate u Beču.Bio je prefekt i subregens Gradišćanskoga teološkoga sjemenišća i misionar za gradišćanskohrvatska sela. Izvršavao je različne funkcije madjarskih benediktincev na zapadu. Bio je glavni urednik Crikvenoga glasnika, nabožnoga lista Dijeceze Željezno (1956-78). Objavio je četire zbirke svojih pjesam. Član je bio PEN-a i DHK.

drame:

Hiža Drašković (otiskana u knjigi Tri drame, HŠtD 1983.)
Noe (otiskana u knjigi Tri drame, HŠtD 1983.)
Koliko smo, to smo (otiskana u knjigi Tri drame, HŠtD 1983.)
Jutro, napodne, na večer
Vratarica nebeska
Gospodin Špan
Ribar ljudi
Poparenii zaručnjak
Srbitelj sirot
Slamni udovac
Biškup protiv volje

lirika:

Vigilija, vlastita naklada (1961);
Rosa i dim, Hrvatsko štamparsko društvo (1977);
S licem prema narodu, Hrvatsko štamparsko društvo (1987);
Trnule, Hrvatski akademski klub u posebnom broju novoga glasa (1991);

proza:

Gavran i šćipanci (roman, Glasnik 1962-65)
Od Vulke u Velebit, (novela, HŠtD, 1968),
Veliki i Mali File (roman, Kalendar Gradišće 1974-1983)
Odluka (fragmenat romana, 1988)
Slike i sudbine (zbirka crtic, HŠtD, 1991)
Čežnja (veliki roman, HŠtD, 2001)

vjerska djela:

Sveci u crikvenom ljetu u četiri sveski (1966. do 1989)
Svidočanstvo za vjeru (HŠtD, 1996)
Na putu u bolji život (HŠtD, 2001)
Otvorite zviranjke (2002)

prijevodi:

Psalmi (1981)
Knjigu mudrosti (1992)

nagrade:

Augustin Blazović je dobitnik "Nagrade za literaturu Zemlje Gradišće 1982". U 1991. ljetu ga je savezni predsjednik Republike Austrije dr. Kurt Waldheim odlikovao službenom titulom profesor. 1996. ljeta ke primio Kulturnu nagradu Gradišćanskih Hrvatov.

Kulturna nagrada Gradišćanskih Hrvatov

 
Augustin Blazovic (slika: zigh)
Augustin Blazović