DEUTSCH
 
 

 

Nikola Benčić

akademik, č. sveuč. profesor, dr. Nikola (Nikolaus) Benčić (Bencsics), jezikoslovac, povjesničar, pedagog, književnik, peljajući stručnjak za literaturu i kulturu Gradišćanskih Hrvatov, rodjen 12. 10.1937. u Velikoj Nardi

Školuje se u osnovnoj školi u Nardi i po prisilnom preselenju obitelji u Jászberény-Hajta-i. Od 1953. do 1956. ljeta je pohadjao Južnoslavensku učiteljsku školu u Budimpešti. Doživio je revoluciju u Budimpešti i došao u Tirol, kade je 1957. ljeta maturirao u Gränu, u sridnjoj školi za ugarske bigunce.

Od 1957. do 1962. se školuje na sveučilišću u Beču. Završi slavistiku i povijest.
1963. ljeta doktorira kot prvi Gradišćanski Hrvat na domaću temu: "Žitak, djelo i literaturna uloga Mate Meršića Miloradića".
1963. počne djelati kot odgojitelj u biškupskom internatu u Željeznu i podučava na biškupskoj privatnoj učiteljskoj školi, kašnje muzičkopedagoškoj gimnaziji Wolfgarten. Podučavana i na pedagoškoj akademiji u Željeznu.
Od 1984. do 2007. ljeta je lektor za literaturu i kulturu Gradišćanskih Hrvatov na slavistiki u Beču.

1983. ljeta nastane dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
1999. ljeta za angažman i djelo kot učitelj naroda, funkcionar, jezikoslovac, publicist i istraživač primi Kulturnu nagradu Gradišćanskih Hrvatov
kotrig je Društva hrvatskih književnikov u Zagrebu
bečansko sveučilišće ga proglasi honorarnim sveučilišnim profesorom

Na narodnom sektoru se počne angažirati u Hrvatskom akademskom klubu. On je kulturni referent i suutemeljitelj časopisa Glas.

Od 1972. do 1976. ljeta pelja kot predsjednik Hrvatsko štamparsko društvo.
1994. ljeta se na njegov poticaj konstituira Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov čiji motor i odbornik je duga ljeta.
On pokrene unutar Hrvatskoga štamparskoga društva Gradišćanskohrvatsku biblioteku, čiji urednik je, a unutar Znanstvenoga instituta ima u znanstvenom odboru Gradišćanskohrvatskih studijov ZIGH-a istu ulogu.

Autor i urednik je mnogobrojnih knjig, studijov i člankov.
Nikola Benčić je oženje i ima dva sine. Sada živi u Željeznu.

Bibliografija Nikole Benčića
Akademik, dr. Nikola Benčić je dobio ovoljetnu kulturnu nagradu

 
Nikola Benčić
akademik, sveuč. prof. dr. Nikola Benčić