DEUTSCH
 
 

 

 

Hrvati u Bortanskom kotaru

Karta kaže sela, ka su naselili Hrvati u 16. stoljeću:

plava pikicasela s dvojezičnom seoskom tablom
crljena pikicasela s hrvatskom manjinom
crljena pikicasada asimilirana sela
crljena pikicanestalo selo

_____ zemaljska granica
_____ državna granica
______ kotarska granica


Hrvati u Bortanskom kotaru