DEUTSCH
 
 

 

 

Hrvati u Niuzaljskom kotaru

Karta kaže sela, ka su naselili Hrvati u 16. stoljeću:

Do Druge republike asimilirana sela

Hrvatska sela

plava pikicaprik 50% stanovnikov s hrvatskim razgovornim jezikom
crljena pikicado 50% stanovnikov s hrvatskim razgovornim jezikom (brojidba 1991)

_____ zemaljska granica
_____ državna granica
_ _ _ _ kotarska granica

Hrvati u Niuyaljskom kotaru