Arhiv od Jezične komisije normiranih riči

riči 2020. ljeta

riči 2019. ljeta

riči 2018. ljeta

riči 2017. ljeta

riči 2016. ljeta

riči 2015. ljeta

riči 2014. ljeta

riči 2013. ljeta

riči 2012. ljeta

riči 2011. ljeta

riči 2010. ljeta

riči 2009. ljeta

riči 2008. ljeta

riči 2007. ljeta

riči 2006. ljeta

riči 2005. ljeta

riči 2004. ljeta

riči 2003. ljeta

riči 2002. ljeta

riči 2001. ljeta

riči 2000. ljeta

riči 1999. ljetaDo sada normirane riči ke se moru iskati i u terminološkoj datarnici