22.06.2020. Generalno spravišće ZIGH-a

Pandiljak, 22.06.2020, 18.00: Redovito generalno spravišće Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov, mjesto priredbe: farski škadanj Trajštof

Dnevni red: 

1. Izvještaj predsjednice 

2. Izvještaj blagajnika 

3. Rasterećenje staroga i odibiranje novoga odbora 

4. Online rječnik 

5. Eventualnosti