1.10.2016. Študijska ekskurzija “Sv. Martin u Savariji/Szombathelyu/Sambotelu”

01.09.2016

Subotu, 1. oktobra 2016. je ZIGH organizirao študijsku ekskurziju pod peljanjem dr. Nikole Benčića. Izlet je stao pod geslom “Sv. Martin u Savariji/Szombathelyu/Sambotelu.”

Program:

8.30: Odlazak iz Trajštofa kod crikve

U Sambotelu su peljali dr. Andraš Handler i dr. Šandor Horvath.

10.00: Izložba pod vedrim nebom na Glavnom trgu i povijest Sambotela na zidini u dvoru kod Glavnoga trga; katedrala

11.00: Isis svetišće/muzej: “Sv. Martin i Panonija, kršćanstvo na rubu rimskoga svita”

Objed

oko 14.00: Zdenac i crikva sv. Martina; spominak na svećenika pjesnika i mučenika Ivana Blaževića (* Frakanava1888., † Sambotel 1946.); spomenik sv. Kvirinu, sveci u Zapadnoj Panoniji; Etnološki muzej pod vedrim nebom 

oko 19.00: Povratak u Trajštof

Slike:

Iseum Sambotel

Peljanje krez Iseum

Crikva sv. Martina

Pred crikvom sv. Martina

Etnološki muzej pod vedrim nebom

Stan u Etnološkom muzeju

Peljanje krez Etnološki muzej